Vochtmeting door de club

 

 

De vereniging is in het bezit van een vochtmeter. Mocht u twijfel hebben over de toestand in uw caravan dan is het altijd mogelijk om tijdens een meeting of na overleg met Henk Dijks op een ander tijdstip uw caravan op het binnen dringen van vocht te controleren.

Tijdens de afgelopen meeting in Hank maakte de technische commissie bij monde van Henk Dijks bekend dat er door de club was aangeschaft een vochtmeter, om bij belangstellende leden een vochtmeting uit te voeren in hun caravan.
Aan de basis hiervan stond een artikel in de KCK van augustus met een overzicht van de garantiebepalingen bij caravans voor wat betreft de waterdichtheid. Hierbij bleek dat diverse merken wel voor een flink aantal jaren een waterdichtheidsgarantie afgeven, maar dat hierbij de voorwaarde wordt gesteld dat men dan de dealer een jaarlijkse vochtmeting moet laten uitvoeren. Bij het “wegvallen” van die dealer worden ook nog vaak een aantal beperkende voorwaarden gesteld.
Maar het grootste probleem dat caravannend Nederland met deze meting had, was wel het feit dat er voor een “klus” van soms 10 tot 15 minuten werk een bedrag van vaak wel vele tientallen euro’s in rekening werd gebracht. En dat moet dan soms wel zes jaar lang. Een prijzige grap dus, zo’n garantie! Aangezien de Hylander garantie bij de laatste modellen twee jaar bedraagt, zijn er dus al geen ( of nauwelijks meer) caravans die onder garantiebepalingen vallen. Iedere bezitter zal dus zelf moeten uitmaken of het voor hem (of haar) de moeite waard is zo’n meting te laten uitvoeren.

 

Daarom heeft de club besloten, als service aan de leden, zelf zo’n apparaat aan te schaffen, om op meetings leden in de gelegenheid te stellen hun caravans te (laten) controleren.
Op de meeting in Hank was de belangstelling meteen groot en moesten er bijna “nummertjes worden getrokken”. De resultaten van die eerste metingen waren zeer hoopgevend, in een doodenkel geval werd plaatselijk vocht gesignaleerd, maar vrijwel iedereen kon met het predikaat “DROOG” toch weer rustig gaan slapen. Moeilijk punt was wel dat op sommige plekken gewoon niet gemeten kon worden, omdat er simpelweg te weinig ruimte was om het apparaat tegen de wand te houden. Dit deed zich vooral voor bij de wagens met drie voorramen en dan bij de daar tussenliggende stijlen.
Verder was er alleen bij alle wagens op de wand boven de deur sprake van een “verhoogde meting”. De eerste reactie was dat dat misschien te maken kon hebben met de ter plaatse aanwezige draden voor de buitenlamp. Op de Caravan Jaarbeurs in Utrecht werd door de importeur en een dealer dit zog. probleem opgelost. Het blijkt nl. dat er op die plaats in de wand een metalen plaat is aangebracht ter versteviging van het kleine stukje wand. En dat metaal geeft dezelfde uitslag bij een meting als vocht, omdat de meter alleen verschillen in temperatuur signaleert.
Dus alle gecontroleerde caravan bezitters in Hank, “don’t worry, be happy”.

   

Technische commissie