Haarscheurtjes

 

Onderhouds tip

Eindelijk zou je haast zeggen! De KCK besteedde in haar december nummer een flink artikel aan dit vervelende probleem, dat al vele caravanbezitters grijze haren heeft bezorgd. Eindelijk, zou je ook kunnen zeggen, nl. het toegeven dat de oorzaak vooral moet worden gezocht in het eigen gebrek van het zog. ABS materiaal van de voor- en of achterwanden. Dit materiaal blijkt erg gevoelig te zijn voor optredende spanningen op de plaats waar deze wanden aan de overige delen worden vastgezet. Temperatuursverschillen zouden op deze spanningen van grote invloed kunnen zijn, alsmede de wijze van aanbrengen van de wanden. Deze werden nl. (tot voor kort) zonder de gaten voor te boren aan de caravan bevestigd.

In het artikel gaat het vooral over “Belgische” caravans, zoals Chateau, Beijerland, Delta en Home Car en ook Hobby, waarbij van fabriekswege voor caravans tot 7 jaar een gratis reparatie (= vervanging) werd gegeven. Helaas wordt er met geen woord gerept over bijv. Hylander, waar dit probleem ook overduidelijk bekend is, hetgeen ons door controle op de diverse meetings is gebleken.
 

Genoegdoening is dit ook voor mensen die het bos werden ingestuurd met de mededeling dat er waarschijnlijk niet op de handvatten maar op het plaatmateriaal is geduwd bij het installeren van de caravan. Bewijs dan maar eens dat dat niet het geval is!

 

 
Maar aangezien Coachman in eerdere instantie de boot al af hield, zul je, nu de export al enige jaren stil ligt, van die kant waarschijnlijk helemaal niets meer kunnen verwachten.

Daarom des te meer jammer, dat de ANWB (en ook de genoemde fabrikanten) in haar blad geen enkele oplossing aangeeft hoe je de reeds ontstane problematiek moet oplossen.

Wij geven die uit de (nood???) praktijk geboren oplossing (o.a. van de fa. Van Engelen) daarom hier maar:
–aan het eind van de scheur en klein gaatje boren
–de spanning wordt zo opgeheven c.q. verminderd
–dichtkitten (op kleur)
–evt. scheurtje licht uitboren
–opvullen met tweecomponenten lijm
–vlak schuren
–bijlakken

Omdat veel verzekeringsmaatschappijen het zogenaamde eigen gebrek op hun polis bij voorbaat uitsluiten, kan het alternatief, het vervangen van de wand (op eigen kosten), al snel het “total loss” van je caravan betekenen!

   

De technische commissie