Gas en veiligheid

   

Uit veiligheidsoverwegingen adviseert de Bovag om elke 2 jaar de gasinstallatie te laten controleren. Het gaat hierbij om de controle op dichtheid, werking van de thermokoppels, gaskranen, rookgasafvoer en ventilatieopeningen. Ook de apparatuur dient gecontroleerd te worden, want de gasvlam hoort “schoon” te branden om schadelijke rookgassen te voorkomen.
 

Gasslangen zijn ook belangrijk. De ANWB adviseert om de oranje propaangasslang elke 3 à 4 jaar te vervangen. De zwarte butaangasslang elke 2 jaar. Het productiejaar staat op de slangen vermeld, in zwart op de oranje slang en in wit op de zwarte. Let op het jaartal bij aanschaf of laten aanbrengen van een slang. Neem geen genoegen met een slang van “vorig” jaar.

 

De drukregelaar moet na ca 5 jaar worden vervangen i.v.m. uitdrogen van het membraam. Let op het type regelaar; er zijn 30 en 50 millibar regelaars. Hetzelfde type moet na vervanging weer worden geplaatst. Let ook op de aanduiding ‘B’ op de regelaar deze regelaar is dan uitsluitend voor Butaangas en mag niet gebruikt worden voor Propaangas.


Wellicht is dit het jaar voor een servicebeurt, neem dan de gaszaken mee.

De technische commissie