2005 9 januari

Nieuwjaarsbijeenkomst


 
 

 

De Nieuwjaarsbijeenkomst.
Het was zondag 9 januari opnieuw een gezellige boel in de aula van de OBB in Blaricum. Optimisten onder ons noemden het zelfs al ons Hylander clubhuis. Aan de uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie werd door meer dan 70 leden gehoor gegeven. We werden daar ontvangen met koffie en diverse lekkernijen, zoals cake appeltaart en “kniepertjes”, gebakken door een aantal Hylander dames (en ook heren!).
René v.d. Klooster opende de bijeenkomst en heette ieder van harte welkom. We mochten ons ook verheugen in de opkomst van een aantal nieuwe Hylander leden, waar van we hopen dat ze zich spoedig thuis zullen voelen in de Hylander familie. René memoreerde het overlijden van onze voorzitter Jan Paauw en verzocht de aanwezigen een ogenblik stilte in acht te nemen. Wel waren we blij dat Marjoke Paauw de kracht had gevonden om ook bij deze receptie aanwezig te zijn. Na de woorden van René beklom Henk Dijks het “spreekgestoelte’ en kondigde o.a. een delegatie aan van de firma Karsten uit Zwaag, die later in de middag iets zou vertellen over hun specialiteit, namelijk opblaasbare voortenten en luifels, waarbij geen tentstokken meer nodig zijn. Tijdens de Luxemburg-reis hadden we trouwens al zo’n prachtige voortent kunnen bewonderen aan de caravan van Freek en Thea Vos. De heren van de reiscommissie brachten de diverse reizen en meetings die dit jaar weer zullen worden gehouden onder de aandacht. Hierop zal in de volgende nummers van Hylights nader op worden ingegaan.

 
 
  Om ongeveer één uur werden de tafels voor het koud buffet in gereedheid gebracht en stonden de salades en andere lekkernijen weer keurig uitgestald. Naast stokbrood met (kruiden)boter lagen er gevulde eieren en een zalm-, tonijn-, vlees-, haring- en cornedbeef salade alsmede een Waldorfsalade en ze zagen er allemaal even lekker uit! De Hylander dames hebben opnieuw culinaire wonderen verricht. Tijdens het buffet kwamen alvast de dames van de firma Karsten uitleg geven over de productie van hun voortenten. Hierbij werden we uitgenodigd voor een rondleiding in de fabriek te Zwaag.
Na het buffet was er nog een gezellig samenzijn met de nodige versnaperingen zoals kaas, worst, nootjes enz. Dit alles bij een lekker glas wijn of een biertje. En daarna werd er nog maar weer eens koffie gezet door “de dames van de catering”.Ondertussen had ieder aan de prijsvraag mee kunnen doen die Henk Dijks had georganiseerd. We moesten raden hoeveel Hylanders er in totaal in Nederland waren geïmporteerd. Dat bleken er ca. 4000 te zijn. Velen zaten er bij het raden flink mis, maar de prijs (een Hylander parasol) was toch voor Mary Wijkhuizen (met 3800 caravans).
Om 16.00 uur kwam er een einde aan een bijzonder gezellige middag. Nog even iedereen gedag kussen (Wat een gezoen toch op zo’n dag!) en daarna ging iedereen weer op huis aan. De laatste gasten hebben tot slot de keuken en aula weer in de oorspronkelijke staat terug gezet, waarna een stevige bak soep de dag afsloot.
Een dankwoord aan het adres van de mensen die zich belast hebben met de organisatie is zeker op zijn plaats.

Thea Derlagen