2004 4 januari
Nieuwjaars bijeenkomst

 

 
 

Een verslag van de bijeenkomst 4 januari jl.
Ondanks de gladde wegen in bepaalde delen van het land vonden toch ruim 60 leden de weg (wat een prima routebeschrijving) naar het mooie en witte Blaricum. (Een viertal equipes had op het laatste moment door de weersomstandigheden moeten afzeggen. Red.)
Na een kopje koffie, met heerlijke, door Lines en Ali zelfgebakken Groningse Nieuwjaars rolletjes en wafels, en elkaar gelukkig Nieuwjaar te hebben gewenst, begon het programma.
René v.d. Klooster opende met een welkomstwoord voor de door ziekte verhinderde (beterschap gewenst) Jan en Marjoke Paauw. Hierna gaf Henk Dijks o.a. informatie over ons Hylander-merk. Hoewel nog niet zeker is, dat er in Duitsland een caravan geproduceerd gaat worden met de naam “Lowlander”, wat tot enige hilariteit leidde aangaande de naam voor onze vereniging, bijv. “Hylow” in de nabije toekomst. Deze caravan zal er trouwens nog Engelser uit gaan zien dan onze vertrouwde Hylander.
Henk memoreerde nog even alle reizen (zie voor uitgebreide info hierover in onze Hylight 2003 nummer 4) die weer door onze onvolprezen tourclub worden georganiseerd. Ook Arnold, Lines en Ton belichten resp. nog even de in 2004 te houden meetings en reizen die door hen worden georganiseerd.
Na enkele drankjes tussendoor, werden er voorbereidingen getroffen voor de lunch…..
  Hier stop ik even. Ik heb ze niet geteld, maar ik heb zelden zo veel verschillende salades bij elkaar gezien. (Toch waren het er “maar” zes. Red.) Ik wil de heren niet voor het hoofd stoten, maar ik denk dat voornamelijk de Hylanderdames, Margreet, Klaasje, Martie, Tonnie, Martha en Marjoke (hopelijk niemand vergeten) hiervoor gezorgd hebben. Voor deze prachtige uitgestalde heerlijkheden kan ik niets anders dan een diepe buiging maken. Een fijne smulpartij volgde hierop. Enkelen konden de verleiding niet weerstaan om nog een keer langs te gaan. Er was dan ook meer dan genoeg. (maar het ging op tot de “laatste” kruimel. Red)
De heren van de tourclub hadden voor de door hen georganiseerde reizen wat foldermateriaal en andere info en gaven de geïnteresseerde leden reeds wat formulieren om ter plaatse in te vullen, zodat zij een idee konden krijgen over de deelname etc.
Het was een gezellige boel, men had elkaar veel te vertellen. De meeting zou zoals gepland ca. 16.00 uur worden beëindigd en enkele leden vertrokken naar huis. Het was echter nog niet afgelopen, want alles moest nog worden opgeruimd, afgewassen enz. De mensen die dit karwei hebben geklaard, kregen tenslotte van Klaasje Dijks een lekkere kop erwtensoep met roggebrood met spek of kaas. Hierna ging ieder zijn weegs. De nieuwjaarsbijeenkomst mag zeer geslaagd worden genoemd. Alles was perfect geregeld. Een compliment is dan ook zeker op zijn plaats voor allen die deze meeting tot zo’n succes hebben gemaakt.

Thea en Chris Derlagen.