Wij heten u van harte welkom op de internetpagina van de

"Hylander Caravanclub Nederland".
 
Op de site treft u informatie aan over onze club.

Voor leden is informatie beschikbaar in het afgeschermde
gedeelte van de website.

 

 

 

Wij wensen u veel plezier van onze site.

Wilt u aanvullende informatie of heeft u suggesties,

aarzel niet en neem direct contact met ons op.

Dit kan door gebruik te maken van het contactformulier.

De Hylanderclub is een vereniging.
De statuten zijn op 19 juni 2001 bij de notaris gepasseerd en de

Vereniging Hylander Caravanclub Nederland 

(bij afkorting Hylanderclub) is ingeschreven bij de KvK Oost Nederland te Apeldoorn onder nummer HR 08099235.

De door de algemene vergadering vastgestelde
contributie bedraagt         € 25,-  per jaar.
Het inschrijfgeld bedraagt  € 5,- 

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
Opzeggen dient schriftelijk te geschieden voor 1 december bij het secretariaat.

Contributie dient voor 1 januari te zijn overgemaakt op girorekening:

NL58 INGB 0009 0344 29

van de 

Hylander Caravanclub NederlandDoel van de vereniging:

Bevorderen van het caravan- of campertoerisme.

Gebruik van de caravan of camper te brengen en te handhaven op een aanvaardbaar niveau.

Bevorderen van het contact tussen de bezitters van een caravan

Uitwisselen van gegevens, (technische) kennis, ervaring en overige informatie betreffende de caravan of camper tussen de eigenaren.

 

 

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

  • het organiseren van club weekeinden (met of zonder thema);
  • het maken van propaganda, op een positieve manier, voor het caravan toerisme;
  • het op positieve wijze stelling nemen tegen al hetgeen de goede naam van deze vorm van toerisme kan schaden, en
  • het onderhouden van relaties met gelijk gerichte (rechts)personen en organisaties.
  • Op de algemene ledenvergadering, gehouden in april 2005, is besloten dat geinteresseerden in onze vereniging die “niet” in het bezit zijn van een Hylander caravan zich kunnen aanmelden als donateur van onze vereniging.
  • Donateurs hebben voor wat betreft het bezoeken van de ledenvergaderingen, het stemrecht, het lidmaatschap van besturen en commissies van de vereniging en het deelnemen aan de meetings en clubreizen dezelfde rechten als leden.
  • Jaarlijks worden er drie weekeinden georganiseerd, te weten in april, eind mei, half september. Tijdens het weekeinde in april vindt tevens de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats.
    Ook wordt er door leden gedurende de zomervakantie een langere buitenlandse reis georganiseerd en in oktober een reisje van een week naar een bestemming in het buitenland op 1 dag rijden vanaf Nederland.