26 september tot zaterdag 3

oktober 2015

 

Najaarsreis  naar Luxemburg


Voor het weekend was iedereen al gearriveerd.
´s Maandags de eerste excursie naar de waterkrachtcentrale. We kregen een gedegen uitleg over het opwekken van energie in die centrale, gelukkig in het Nederlands. Een uiterst interessante excursie.
 
Dinsdagavond was er voetbal en gingen een paar Hylanders kijken in de kantine.
 
Woensdag een excursie in Rackés Millen. Er was een watermolen voor het malen van graan. Ik zal hier niet uitweiden hoe het allemaal te werk ging, maar ook deze excursie was erg interessant. We hoefden er niet ver voor te rijden, want hij lag aan de overzijde van de camping. 


 

 

Met de trein naar Luxemburg erg goedkoop en comfortabel.
Luxemburg is een bruisende stad met veel mooie gebouwen en zelfs het Hertogelijk Paleis ligt in het Centrum. We ontmoeten in het centrum een aantal Hylanders, die evenals wij de trein hebben genomen.
 
Zaterdag hebben we het winkelcentrum “Pommerloch” bezocht waar diverse Hylanders al eerder waren geweest.  Een enorm winkelcentrum, je kon daar wel een paar uurtjes zoet brengen. Leuke rit weer naar huis. Luxemburg is een mooi land en erg schoon.
 
Op zondag keerde ieder weer huiswaarts na elkaar een goede reis te hebben gewenst.

 
Thea Derlagen

Organisatie: Freek Vos